طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

*** فروش محصولات خاص همچون شنود صدا , موبایل هدیه و امولاتور ریموت کنترل به افراد حقیقی و شرکتهای غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد ***

** ارائه کلیه محصولات به صورت سفارشی می باشد و در صورت نیاز باید سفارش ساخت داده شود. در صورت عدم تطابق دستگاه

با مشخصات فنی دستگاه قابل عودت می باشد**

*کاتالوگ کلیه محصولات و لیست قیمتها را از لینکهای زیر می توان دانلود کرد*

Catalog A
Catalog B
Catalog C
products price list

Audio Recorder Jammer