طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

AUDIO RECORDER JAMMER

Audio Recorder Jammer

The device is microphone jammer and its works with generating ultrasonic sound noise on the microphone which interferes with operation of the microphone. Ultrasonic waves have frequency above 20 KHZ which is not audible by the human ears but the effect on microphone is effective. Radiation angle or coating is 80 degrees and the effective distance is .5 to 7 meters depending on the Type of microphone

دستگاه مقابله با شنود صدا(مدل پاوربانک)

دستگاه زیر جمر میکروفن بوده که به روش مافوق صوت ایجاد نویز بروی میکروفن میکند و باعث اختلال در عملکرد میکروفن می شود.امواج مافوق صوت دارای فرکانس بالای 20 کیلوهرتز بوده که بوسیله گوش انسان قابل شنیدن نمی باشد ولی تاثیر آن بر روی میکروفنها کارامد بوده.بهترین زاویه تابش یا پوشش جمر 80 درجه و برد موثر آن بسته به نوع رکوردر و یا گوشی می تواند از 5. الی 7 متر باشد.این جمر قابلیت پرتابل دارد و دارای پاور بانکی جهت تغذیه درون خود بوده.

مسجل الصوت التشويش

هذا الجهاز عبارة عن تشويش على الميكروفون ويعمل مع توليد ضوضاء صوتية فوق صوتية على الميكروفون والذي يتداخل مع تشغيل الميكروفون.الموجات الأسرع من الصوت لها تردد أعلى من 20 كيلوهرتز وهو أمر غير مسموع من قبل الأذنين البشرية ولكن التأثير على الميكروفون فعال.

زاوية الإشعاع أو الطلاء 80 درجة والمسافة الفعالة تتراوح بين 0.5 إلى 7 أمتار حسب نوع الميكروفون.

Audio Recorder Jammer

Catalog FA-EN
User Manual FA
User Manual EN

Film1

Film2

Film3

Film4

جمر شنود صدا- جمر میکروفن – مختل کنندهیکروفن – مختل کننده ضبط صدا – جمر صوت – جمر مافوق صوت – جمر آلتراسونیک – جمر مقابله با شنود صدا – دستگاه مقابله با شنود سیستم ضد شنود

Audio recorder jammer – Acoustic Jammer – Microphone Jamme- Microphone Disorder – Audio Recorder Disorder – Audio Jammer – Ultrasonic Jammer – Ultrasonic Jammer