طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

Audio Scramble & Unscramble

Audio Scramble & Unscramble

The type of coding: scramble (disassembling the bits)

Data rate: 8, 16, 32, and 48 k

Suitable for radio transmission

High security

Having an adjustable 32-bit register for coding

اسکرمبل و دی اسکرمبل کننده صوت (رمزگذاری صوت)

■نوع کد گذاری: scramble (به هم ریختن بیت ها)

■نرخ دیتا: 8 ، 16 ، 32 ، 48 کیلو

■مناسب جهت ارسال رادیویی

■امنیت بالا

■دارای 32 بیت رجیستر قابل تنظیم جهت کد گذاری

ترميز الصوت وفك التشفير

نوع الترميز: التدافع (تفكيك البتات)

معدل البيانات: 8 و 16 و 32 و 48 ك

مناسبة لنقل الراديو

حماية عالية

وجود سجل 32 بت قابل للتعديل للترميز

Audio Scramble & Unscramble
Catalog EN-FA
Catalog EN-AR