طراحی تجهیزات حفاظتی و مراقبتی

AUDIO RECORDER CARD

audio recorder card

Audio Recorder Card

This device is an audio recorder which designed in the form of a card. it has 1.2 mm diameter and unload its data through standard readers and charging the battery is same Recording will be stopped by placing the card inside the leather wallet and by taking the card out of wallet it will begins to record the sound

رکوردر صوت از نوع کارتی

این دستگاه یک رکوردر صدا بوده که در قالب کارت طراحی شده. قطر کارت 1.2 میل بوده و از طریق ریدرهای استاندارد اطلاعات خود را تخلیه میکند و شارژ باطری آن نیز از همان مسیر بوده. با قرار گرفتن کارت داخل کیف چرمی ضبط متوقف شده و با خارج کرد آن شروع به ضبط صدا کرده.

مدت زمان شارژ : 1 ساعت

مدت زمان رکورد : 10 ساعت

بطاقة تسجيل الصوت

هذا الجهاز هو مسجل الصوت الذي صمم في شكل بطاقة. يبلغ قطرها 1.2 مم وتفريغ البيانات من خلال القراء القياسية وشحن البطارية هو نفسه.

سيتم إيقاف التسجيل عن طريق وضع البطاقة داخل المحفظة الجلدية وبأخذ البطاقة خارج المحفظة ، سيبدأ تسجيل الصوت.

Catalog EN-FA

Catalog EN-AR